Supervisie

Na het traject zul je verrast zijn over je ontdekkingen. Je komt erachter waarom je handelt zoals je handelt en krijgt inzicht of een andere manier van werken misschien beter bij je past.

Het doel van supervisie is groeien in professioneel handelen. Je leert van opgedane ervaringen in je werk.

Een traject bestaat uit 10 bijeenkomsten. Elke bijeenkomst bespreken we een situatie die je op het werk tegen bent gekomen.

Doordat je concrete werksituaties inbrengt kunnen we inzoomen op je denken, voelen en handelen. We kijken samen naar wie je bent als persoon/professional en wat er vanuit je beroep en de omgeving waarin je dit beroep uitoefent, van je verwacht wordt.

Vanuit de ingebrachte situaties komen leervragen naar voren. Hierbij kun je denken aan de volgende thema’s:

  • Hoe kan ik leren omgaan met de hoge werkdruk?
  • Ik kan niet opschieten met mijn collega, wat kan ik doen om dit te veranderen?
  • Als ik thuis ben maalt mijn werk nog door mijn hoofd. Hoe kan ik dit voorkomen?
  • Op welke manier kan ik mijn kwaliteiten inzetten?
  • Hoe zorg ik ervoor dat mijn perfectionisme mij niet belemmert in mijn werk?
  • Ik wil leren om mijn grenzen aan te geven. Wat is de beste manier?
  • Ik moet als professional met deze cliënt omgaan, maar ze irriteert me mateloos. Wat te doen?

Na elke bijeenkomst reflecteer je op de opgedane inzichten. Buiten jouw verslaglegging om maak ik ook gebruik van andere middelen waardoor je leren bevorderd wordt. In een supervisietraject bij mij krijg je inzicht in eigen functioneren en leer je kwaliteiten en vaardigheden op een constructieve manier in te zetten.

Mocht je eerst willen ervaren hoe het is om met me in gesprek te gaan, een vrijblijvend gesprek is altijd mogelijk!

Groepssupervisie

Als je liever supervisie in een groep wil volgen kan dat. Er is ruimte voor maximaal 3 personen per groep.

Intervisie

Naast supervisie biedt ik ook begeleide intervisie aan. Op dit moment heb ik nog ruimte in een bestaande groep van (startende) ondernemers binnen de jeugdzorg. 

Herregistratie

Ben je jeugdzorgwerker en wil je je (her)registreren bij de SKJ? Omdat ik LVSC geregistreerd supervisor ben kom je met deze trajecten in aanmerking voor de benodigde punten voor je herregistratie. Zie ook https://skjeugd.nl/reflectie-intervisie/reflectie-herregistratie-als-jeugdzorgwerker/

Ben je sociaal werker en wil je je (her)registreren bij Registerplein? Omdat ik LVSC geregistreerd supervisor ben kom je met deze trajecten in aanmerking voor de benodigde reflectiepunten voor je herregistratie. Zie ook http://www.registerplein.nl/Vragen/reflectie/

Ben je vaktherapeut en wil je je (her)registreren bij Register Vaktherapie? Dan ben je met het supervisie volgen bij mij aan het juiste adres. Je komt met dit traject in aanmerking voor de benodigde punten voor je herregistratie. Zie ook http://registervaktherapie.nl/registratieverplichtingen/herregistratiefase/

Online supervisie

Het kan zijn dat je niet in de buurt woont, reistijd wil besparen of om andere redenen graag online het traject aan wil gaan. Dat kan! Vele mensen gingen je inmiddels voor.